Kayıt ve Şartlar

 

KULLANIM KOŞULLARI

 

1. KULLANIM KOŞULLARI

 

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’ de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 

1.2. Bu SİTE' de sunulan hizmetler ALTINTAŞ SPOR Malzemeleri Satış ve Pazarlama Saray Çarşısı No:10 Merkez Trabzon (bundan böyle kısaca "ALTINTAŞ SPOR " olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’ nin yasal sahibi ALTINTAŞ SPOR olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ALTINTAŞ SPOR ‘e aittir.

 

1.3. İşbu kullanım koşullarını ALTINTAŞ SPOR gerektiği zaman değiştirebilir SİTE' ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ALTINTAŞ SPOR tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

1.4. ALTINTAŞ SPOR bu SİTE’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

2. TANIMLAR

 

2.1. SİTE: ALTINTAŞ SPOR tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

 

2.2. ÜYE: ALTINTAŞ SPOR ' den ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ALTINTAŞ SPOR ' ce üyelikleri onaylanarak ALTINTAŞ SPOR ' e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. "ÜYE adı" üyeye özeldir ve aynı "ÜYE adı" iki farklı ÜYE' ye verilmez.

 

2.3. KULLANICI: ALTINTAŞ SPOR , web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

 

2.4. İÇERİK: SİTE’ de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

 

2.5. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle ALTINTAŞ SPOR arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

2.6. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’ nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

 

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

 

3.1. ALTINTAŞ SPOR ’ un, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

 

3.2. ALTINTAŞ SPOR ’ ün, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; ALTINTAŞ SPOR ’ a ait www.altintasspor.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ALTINTAŞ SPOR adına ayıpsız olarak teslimidir.

 

3.3. ALTINTAŞ SPOR , SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE ’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

 

4. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1. ALTINTAŞ SPOR , SİTE’ de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Hataların olmayacağı garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

4.2. ALTINTAŞ SPOR , SİTE’ de  Virüs ,kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’ nın ve ÜYE’ nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan ALTINTAŞ SPOR sorumlu değildir.

 

4.3. ALTINTAŞ SPOR , işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’ yi kullanma koşulları ile SİTE’ de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’ yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar.

ALTINTAŞ SPOR , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

4.5. SİTE’ yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ ların ve ÜYE’ lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. KULLANICI ve ÜYE’ lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ALTINTAŞ SPOR 'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

4.8. ALTINTAŞ SPOR , SİTE üzerinden KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir.

KULLANICI’ lara ve ÜYE’ lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 

5. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

 

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, ALTINTAŞ SPOR tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’ yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ALTINTAŞ SPOR , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

ALTINTAŞ SPOR / TAKIM SPORLARI FORMALARI © 2021